Czcimy 100. rocznicę wprowadzenia polskiego złotego!