Bartłomiej Pejo

Volenti non fit iniuria – chcącemu nie dzieje się krzywda

Bartłomiej Pejo – Absolwent lubelskiego Liceum im. Stanisław Staszica, SGSP w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Wolnościowiec, patriota, działacz społeczny, od kilku lat prezes Regionu Lubelskiego Partii KORWiN (Wolność). Motocyklista, prezes Świdnickiego Klubu Motocyklowego USARZ oraz prezes Fundacji Kisiela. Samorządowiec, radny i wicestarosta Powiatu Świdnickiego. Doświadczony manager spółek branży automotive. W ostatnich latach odpowiedzialny za rozwój gospodarczy Świdnika, w tym Strefę Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin.

CZYTAJ WIĘCEJ