Stanowczo sprzeciwiamy się nowym europejskim podatkom!