Przemysław Małysz radnym w Powiecie Świdnickim w Świdniku!