Eurokratom ciągle mało podatków, regulacji i zakazów!