Pani Róża Thun mówi o tym, że na pierwszym miejscu jest Unia Europejska…