Powiat Świdnicki w Świdniku zasługuje na nowych radnych