Przedstawienie kandydata Konfederacji w Lublinie do Senatu