Spotkanie z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem w Lublinie