60% realnego wynagrodzenia to obciążenia podatkowe