Dziękuję Członkom Rady Liderów Konfederacja za jednomyślność i zaufanie. Teraz do pracy!