Dziś odebrałem zaświadczenie od Przewodniczącego PKW o wyborze na posła na Sejm X kadencji.