Koszty ogrzewania rosną w tempie kilkuset procent rocznie