Krzysztof Frejowski – lider listy do Sejmiku Województwa Lubelskiego!