Propozycje programowe Konfederacji dotyczące rolnictwa