Zostałem jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii